• broken image

  Opleiding teamcoaching

  Hoe faciliteer je een team waar 'gedoe' is

 • Wat is er nou echt aan de hand in groepen?

  Help teams hun doel te bereiken

  Wat doe jij als het spannend wordt in een team?

  Ben jij een begeleider die de touwtjes zeer strak in handen neemt als het spannend wordt in het team, of ben je iemand die juist het proces totaal laat lopen, omdat je even niet meer weet hoe het verder moet?

   

  Of je nu de manager bent of een externe teamcoach, 'gedoe' doet een stevig beroep op je professionaliteit. Hoe herken je de onuitgesproken verhoudingen in een team - alles wat zich onder de tafel afspeelt? Geef je jouw mening of houd je deze voor je om het team zelf te laten nadenken? En wat doe je als ze vast komen te zitten?

  Kun je op je handen blijven zitten?

  In een pittige teamdynamiek worden er allerlei 'knoppen ingeduwd' om jou als begeleider onderdeel te maken van het probleem. Word je uitgedaagd jouw visie te geven? Kom je in de verleiding te gaan redden of oplossingen aan te dragen?

   

  Het kan ook voorkomen dat de emotie van één van de teamleden je raakt. Lukt het je om in balans te blijven en om jouw eigen emoties, voorkeuren en neigingen te managen? Juist bij een team dat meestal zelfstandig functioneert, zul je als teamcoach terughoudend zijn met interventies. Hoe verdraag jij impasses en heftige emoties? Kun je aanzien wat er gebeurt zonder direct in te grijpen?

   

  Hoe zorg je dat je al je zintuigen open houdt en opmerkzaam blijft op je eigen reacties op het groepsproces? In hoeverre  zijn deze van belang voor het team?

  Hoe zorg je ervoor dat ieder teamlid jou in je rol kan vertrouwen?

  Vanzelfsprekend zul je als begeleider ideeën en oplossingsrichtingen hebben voor teamperikelen. Hele goede misschien ook wel. Al je perspectieven en oordelen helpen je om een beeld te vormen over wat er in het team nodig is. Maar wat gebeurt er als je als teamcoach laat merken dat je een sterke voorkeur hebt voor groepsleden of voor oplossingen? Wat verlies je aan betrouwbaarheid en welke kansen ontneem je het team?

   

  Hoe leg je jouw oordelen aan de kant zodat het team zelf op tafel kan leggen wat er speelt en welke oplossingen ze voor zich zien? Hoe doe je dat en welke woordkeus en formuleringen helpen je daarbij?

 • Vraag jij je af wat er nou echt aan de hand is in dit team?

   

   

   

  Welke patronen blokkeren

  de voortgang?

   

   

  Waarom besluiten ze niet zelf
  en kost ‘t jou zoveel energie?

   

   

  Denk je weleens: 'Ik wil hier weg?'

   

   

   

  Word je weleens onderdeel

  van het probleem?

   

   

   

   

   

  Waarom neemt niemand hier zijn verantwoordelijkheid?

   

   

   

   

 • 'Gedoe' leren waarderen

  De uitdaging van 'gedoe' binnen een team

  Deze opleiding is er juist voor teamcoaches met ervaring.

  • Je verstevigt jouw rol als teamcoach - juist ook door je gevoeligheid voor signalen te vergroten
  • Je gaat vanzelfsprekender groepsinterventies doen - om zo het hele team aan te spreken
  • Je intervenieert waardevrij, zodat iedereen in het team gehoord wordt
  • Je besteedt aandacht aan zowel de harde als de zachte kant van de teamaspecten
 • Artikelen: Het speelveld van teamcoaching en Interventies

  In het Tijdschrift voor Begeleidingskunde schreven Gonnie Kügel en Marieke de Boer een artikel over de kracht van een goed gekozen interventie. In Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties lichten zij het speelveld van teamcoaching uit.

 • Opleiding teamcoaching

  Versterk je rol als teamcoach  en zet groepsinterventies  in.

  Ontwikkel zintuigen voor 'de onderstroom' 

  Als coach kom je soms in situaties dat je denkt: 'Ik wist het eigenlijk wel, maar ik had er geen woorden voor' of 'Ik had al zo'n idee dat er iets broeide.' Waar let jij op als je een team coacht? Welke zintuigen zet je automatisch in? Wat zou je willen ontwikkelen?

   

  Aan de hand van onze observatiekaarten en interventiekaart leer je zowel op meerdere lagen waar te nemen, als om woorden aan deze waarnemingen te verbinden.

  Manage je eigen emoties en zet ze in ten bate van het team

  Gelijktijdig en in wisselwerking met het groepsproces neem je ook voortdurend jezelf waar: je lichaamssensaties, gevoelens, gedachten en gedrag. Je bent als het ware een instrument, een thermometer voor wat er aan de hand is in een team. Als jij vrolijk wordt, is de kans groot dat er minstens nog iemand vrolijk is: je resoneert. Resoneren is goud, mits jij je ervan bewust bent en goed onderscheid kunt maken tussen jouw persoonlijke gevoelens en je reactie op het groepssproces. Raak je bijv. geërgerd omdat onzeker gedrag je altijd irriteert of merk je bij jezelf ergernis op en zie je dan allerlei signalen daarvan in de groep? Soms resoneer je juist niet en is dat opvallend. 'Goh, meestal word ik ook kwaad in zulke situaties en nu hang ik er maar een beetje bij.'

   

  Hoe maak je nou onderscheid tussen jouw persoonlijke gevoelens en gedragspatronen - en je reactie op het groepsproces? Wanneer is het effectief om jouw eigen beleving in te brengen? De uitdaging is om optimaal gebruik te maken van al jouw vermogens, inclusief het vermogen om ‘geraakt te worden’ en daar dan professioneel mee om te gaan - ten bate van het team.

   

  Je schakelt voortdurend tussen meeleven en overzicht houden, tussen jezelf en het team en tussen je verschillende waarnemingskanalen.

  Dweil nooit met de kraan open: Werk aan de zachte én de harde kant

  Natuurlijk heeft iedere teamcoach zijn of haar specialisatie. Het kan zijn dat het inrichten van de structuur van een team, de rollen, doelen, taken en procedures, niet jouw sterke kant is en dat je dit liever overlaat aan een andere specialist. Dat lijkt ons professioneel. Wij hanteren wel de spelregel dat je nooit met een team aan de zachte kant, de interactie, samenwerking, onderstroom, gaat werken, als je niet weet hoe de harde kant is ingericht en het team daar tijdens de coaching ook aandacht aan kan besteden. Onheldere doelstellingen, onbalans in taakverdeling, roosters en beloning, procedures die elkaar tegenspreken, vragen immers om ‘gedoe’. Gedoe dat je alleen op kunt lossen door ook en soms juist die harde kant aan te pakken.

  Toets je aannames aan de feiten

  Al vanaf het eerste contact met de organisatie en met het team heb je beelden en aannames over wat er aan de hand kan zijn. Hoe orden je deze op een professionele manier? Hoe toets je jouw aannames zodat je uiteindelijk een goede interventie kunt doen? Elke teamcoach doet dit gelukkig op zijn eigen manier, maar toch is er wel iets meer over te zeggen dan 'dat doe ik intuïtief'. Tijdens de opleiding krijg je vaktaal aangereikt, o.a. vanuit de groepspsychotherapie waardoor je gemakkelijker over groepsprocessen leert praten.

   

  Je bent permanent op zoek naar: wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Je diagnose is een procesdiagnose. Je koppelt je expertise op het gebied van groepsprocessen aan je feitelijke waarnemingen.

  Groepsinterventies

  Bij een beginnend team ben je als teamcoach soms sturend bezig. In deze opleiding richten we ons op ervaren teams en dus focussen we vooral op de rol procesbegeleider waarin je minder stuurt: je ondersteunt het team om zelfstandig met elkaar aan het werk te zijn.

   

  Dan is het nodig dat je jezelf op de achtergrond kunt houden, maar ook dat je regelmatig het hele team aanspreekt. Wij denken dat gedrag nooit op zichzelf staat, maar dat teamleden altijd op elkaar inspelen. Als twee teamleden onderling rumoer maken, focus je dus juist niet alleen op deze twee, maar op het hele team. Waarom houden zij met z'n allen dit gedrag in stand?

  Waardevrije interventies

  Waardevrije interventies helpen je om 'meervoudig partijdig' te zijn: je bent er voor iedereen afzonderlijk én voor het team als geheel. Dit gaat veel verder dan 'je observatie teruggeven op een neutrale manier'. Bij een waardevrije interventie maak je samen met het team de weg vrij om onderliggende tegenstellingen te bespreken, waarbij ieders puzzelstukje van belang is.

 • 'Wat me echt wakker heeft gemaakt, is dat de harde kant, zoals rollen en taken helder moeten zijn, omdat anders de zachte kant – hoe we met elkaar omgaan - niet aan te pakken is.’
  Anita Hellemans, Trainer, coach, vertrouwenspersoon

  'Ik heb geleerd om mijn lichamelijke sensaties serieus te nemen en als instrument te gebruiken. Er is een wereld voor mij open gegaan. Ik kan dit gebruiken in plaats van er last van te hebben!'
  Mirjam van den Brink, Trainer

  'Ik heb geleerd waardevrije interventies te doen, nieuwe inspirerende werkvormen, dingen niet zelf gaan oplossen maar het in de groep laten.'
  Menda Groeneveldt, Trainer en coach

  'Hoe belangrijk het is om als teamcoach juist buiten het team te blijven en zonder oordeel mijn observaties te geven. Hoe moeilijk dat kan zijn zonder oordeel. Omdat het oordeel er vaak toch is en de behoefte kan zijn om te willen confronteren en beweging te versnellen. Hoe belangrijk het is om zorgvuldig met taal en houding om te gaan.'
  Lia Bolte, Trainer, acteur en coach

  'Bruikbaar kader, scherpe waarnemingen, goede feedback en leuke oefeningen die veel inzicht geven in het proces. Begeleiders vullen elkaar goed aan.'
  Marc Peters, Trainer/(team)coach/procesbegeleider

  ‘In de rol van teamcoach merk ik dat het vaker nodig om is zaken te laten voelen en bevragen dan het bevrijdende antwoord/inzicht te (kunnen) geven. Als dit lukt dan is mijn voldoening en die van het team veel groter.’
  Bettie Vermeulen, Summum Ontwikkelt

 • De trainers

  Gonnie Kügel en Marieke de Boer zijn beiden ervaren trainer en coach

  broken image

  Gonnie Kügel

  Trainer, procesbegeleider en coach

  Gonnie is opleider van teamcoaches, trainers en therapeuten (o.a. School voor Training; JJ. Trainersacademie; RINO). Zij heeft een economische achtergrond en is erkend groepspsychotherapeut (NVGP). Zij begeleidt teams en processen om impasses te doorbreken en daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. Bij de aanpak gaat het altijd om de combinatie van de inhoud, het gedrag en de processen. Uitgangspunt is dat het team zich versterkt en zelf aan het werk is.

   

  Meer over Gonnie Kügel lees je op haar website.

  broken image

  Marieke de Boer

  Coach en trainer

  Marieke coacht en traint ervaren managers en hun teams bij veranderingsprocessen. Vanuit haar achtergrond in theater, Gestalt en group relations heeft ze een heldere blik ontwikkeld voor nonverbaal gedrag en interactiepatronen die binnen de samenwerking spelen. Ze helpt je om als procesbegeleider snel te schakelen tussen ervaren, voelen, denken en overzicht houden, waardoor je met compassie en met afstand kunt werken.

   

  Marieke is als senior practitioner verbonden aan de NOBCO. Meer over Marieke de Boer lees je op haar website AtPresent.

 • Erkende opleiding

  Voor de NOBCO krijg je bij het volledig doorlopen van de opleiding 8 PE punten

  broken image
  broken image
 • Boek deze opleiding incompany

  Jouw eigen effectiviteit als teamcoach

  Vierdaags programma van vier losse dagen

  De training is bedoeld voor deelnemers die werken op het grensvlak van teamcoaching en

  HR / leiderschap / training / individuele coaching en daar meerdere jaren ervaring in hebben.

   

  Theoretische kaders vertalen we in praktische oefeningen, waarbij je afwisselend de rol van deelnemer, observant of procesbegeleider hebt. Je krijgt feedback op dit rolgedrag. Ook ontwikkel je zo taal om nog weer makkelijker te kunnen praten over 'wat er aan de hand is'.

   

  We werken met vaste onderdelen, maar niet met een vast programma. Elke dag behandelen we een gestruktureerd groepsproces met feitelijke, praktische taken en een ongestructureerd groepsproces waarin jullie het eigen groepsgedrag ter plekke bestuderen. Andere vaste onderdelen zijn: praktijksituaties en waarnemings - en schakeloefeningen, waarbij je jouw rol als teamcoach steeds meer in de vingers krijgt. Natuurlijk maken we steeds de stap hoe je de inzichten kunt gebruiken om doelgerichte interventies te doen.

   

  Deze opleiding teamcoaching is incompany te boeken

   

   

   

   

 • Contact

 • Blog

  Au! Foutje. ‘Je eigen gevoel inbrengen’ als interventie in een team, waar let je dan op? Je bent teamcoach en de teams die je begeleidt boeken vaak goede resultaten. De laatste tijd breng je vaker jezelf en je emoties in. Dat werkt! En soms ook helemaal niet. Je bent blij als je een...
  De laatste jaren krijgt het werken in teams veel aandacht. We lezen over ‘het excellente team’; zelfsturende en taakvolwassen teams. Het lijkt wel of iedereen in een team zou moeten werken om succesvol te zijn. Een aanlokkelijke markt voor ons teamcoaches.  Maar... teamwork is niet altijd de...
 • Privacy Policy

  Wat is er nou echt aan de hand in groepen Privacy Policy

  At ‘Wat is er nou echt aan de hand in groepen’ (in short :‘Wat is er nou ...’) we take your privacy seriously and will only use your personal information to provide the products and services you have requested from us, or that you explicitly agreed to receiving from us. In this privacy policy we want to give you clear and transparent information on how we handle any personal data you provide us with.

  We will do everything in our power to guarantee your privacy and therefore we handle your personal data with care. ‘Wat is er nou ...’ complies with EU laws and regulations regarding personal data handling as implied by the General Data Protection Regulation. (GDPR)

  • We will collect and use your personal data only for the purpose they have been provided for. Purposes and type of data is described in this privacy policy hereafter.
  • We will collect only those data, that are absolutely necessary for the purpose(s) we have collected the data for.
  • We will ask your explicit permission for using or storing any personal data, explaining what the purpose of the data collections is.
  • If the purpose of the personal data collection has been met, or is no longer in place, we will fully remove and delete any personal data that is stored in any form in our systems.
  • At your request, we will remove any personal data from our systems.
  • We have taken all possible organizational and technical measures to ensure the security of your personal data.
  • We will never provide third parties with your personal data unless sharing your data is essential for providing you with the services for which the data was provided, or -if the data is shared for a different purpose than originally intended- without your explicit permission.
  • We are aware of your rights regarding your personal data, we respect these rights and we wish to inform you about these rights.

  ‘Wat is er nou ...’ as an organization is responsible for handling your personal data with great care. If you should have any questions or concerns after reading our Privacy Policy, or any other aspect regarding our organization, please feel free to contact us via the details at the bottom of this document.

   

  Client or supplier: company name, contact details such as name, address, city, country, phone number and email address. Purpose: Communications and delivery of contracted assignment.

  Client: participants in (online) training sessions: company name, name, city, country, phone number, email address, function, portrait picture (always optional and with explicit permission from individual). Purpose: Participation in (online) training sessions and presence on training group page (password protected)

  Client: coachees: name, city, country, phone number, email address, company, function, personal information coaching, hours of coaching. Purpose: coaching process; access to confidential data by coach only.

  Prospect, stakeholder/lobby-contacts and interested parties: name, company, phone number, email address. Purpose: Sending information via direct mailing.

  Associate trainer/producer: name, phone number, email address, banking details, picture. Purpose: delivery of freelance assignments as contracted by ‘Wat is er nou ...’. Presence on website ‘Wat is er nou ...’ or in mails to participants of the training /coaching.

   

  The data that you have provided may be handled by third parties only if this is necessary for providing the services as described above.

  We use third parties for the following purposes: (please click on the link of the respective companies to view their privacy policies)

  • Conducting surveys before, during and after training programs.
  • Trainers, coaches and producers hired on a freelance basis. Note: only the individuals actually contracted to deliver (part of) a service such as training or coaching sessions for which your data are being used will be given access to your data. All the freelancers from our network are obliged to sign a data (sub-)processor agreement with us before starting on a project.
  • Sharing documents in a cloud based system for the duration of a project (Dropbox plus or Hangouts from Google)
  • Online platforms for hosting training sessions (WebExZoom)
  • Hosting recordings of online training sessions on their servers (Webex, Zoom, see above)
  • Handling our financial administration
  • Handling our system management
  • We never share personal data with individuals with which we have no processor agreement. We only work with third party companies that are compliant with EU GDPR law and guidelines. We don’t hand over your personal data to third parties for other purposes than that which they were collected for, without your explicit permission.

   

  ‘Wat is er nou ...’ will store your personal data no longer than is absolutely necessary for the purpose these data were provided for, or for which you have given us your explicit permission.

   

  We have taken appropriate organizational and technical measures to ensure the security of your personal data and protect your data from unlawful obtainment or use.

  These measures include:

  • All persons that act under ‘Wat is er nou ...’’s responsibility that are in contact with your personal data are kept to a strict secrecy policy regarding your data via a signed contract which includes a secrecy clause.
  • The freelancers of ‘Wat is er nou ...’ that have access to your personal data are kept to an absolute minimum; only those that need the access to be able to provide you with the service your data was provided for, have access. Freelancers have no right to use, copy or distribute your data to others.
  • All our freelance hired staff is obliged to secure their workstation(s), laptop(s) and phone(s) that have access to your data with a password.
  • All our freelance hired staff is bound to use a username and password to login to our systems where personal data is stored.
  • The use of and request for personal data is kept to a minimum whenever possible – for example when filling in a survey – this will be kept anonymous unless it is essential to add name and other personal information.
  • We have a regular cleaning sessions in place where all personal data that is no longer needed for the purpose they were collected for are deleted permanently from all our systems.
  • We regularly test and evaluate our security measures.
  • Our freelance hired staff is well informed on the importance of compliance with the GDPR and is instructed to always treat your personal data with great care.

   

  We are aware of your rights regarding your personal data, we respect these rights and we wish to inform you about these rights:

  • You have the right to know, view, rectify or request the removal of your personal data which we have received from you.
  • You have the right to object to or complain about the way your personal data was handled by us or by one of our processors.
  • You have the right to let us hand over your personal data as stored by us to yourself or to another party as a direct assignment by you only.
  • If you have given us permission to handle your personal data, you are always able to subtract your permission.

   

  Should you have a complaint about the way we handle(d) your personal data, please contact us via info@atpresent.nl We will always do our utmost to find a way to handle your complaint in a friendly and satisfactory manner.

  Should a solution not be found, you have the right to file a complaint to the ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ in the Netherlands, the Dutch data protection supervising authority.

   

  To the best of our abilities, we aim to provide a privacy policy that is clear and transparent. However if you have any questions or concerns regarding our privacy policy, please contact us and we will be happy to help.